Vybavení

EKG

Elektrokardiografie představuje základní neinvazivní vyšetřovací metodu v kardiologii. Je založena na snímání elektrické aktivity srdečního svalu pomocí přístroje zvaného elektrokardiograf. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří až na povrch...
INR stanovujeme k vyšetření krevní srážlivosti zejména u pacientů užívajících kumarinové preparáty (Warfarin a Lawarin) při prevenci a léčbě trombóz (krevních sraženin). Při užívání kumarinových preparátů dochází ke snížení krevní srážlivosti („ředění krve“) v důsledku snížené tvorby srážecích...
CRP je protein, který je v krvi zdravého člověka přítomen ve velmi nízkých koncentracích. Zasáhne-li organismus bakteriální infekce, koncentrace CRP prudce vzroste. Pokud je původcem infekce virus, koncentrace CRP vzroste jen mírně. Koncentrace CRP se zvyšuje a snižuje mnohem rychleji než...

Kontakt

MUDr. Milena Mejzlíková Krouna 333, 539 43 KROUNA 469 341 458 milena.mejzlikova@seznam.cz